Esso Diesel Blue

Duurzaamheid is al jaren een belangrijk onderdeel van onze strategie. Naast fossiele brandstoffen bieden wij ook alternatieve brandstoffen aan. Kreijne gelooft in een mix van brandstoffen, in de toekomst zal er een mix van smaken te vinden zijn in ons wagenpark. In de media wordt voornamelijk gesproken over elektrisch rijden en waterstof, echter is de markt nog niet zo ver. We bevinden ons in een transitie, overgang waarbij meerdere opties aandacht verdienen. Vanaf 30 oktober kunt u op ons Esso tankstation aan de Bunschoterstraat Esso Diesel Blue tanken. Deze lancering is een pilot die ontstaan is door Esso (ExxonMobil) en Vissers Energy Group, onze brandstofleverancier. Op 21 tankstations van Vissers Energy Group is ook Blue Diesel verkrijgbaar.

Wat is Esso Diesel Blue?

Esso Diesel Blue is een mengsel van 30% HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), oftewel waterstofbehandelde plantaardige olie en 70% conventionele diesel. Deze koolstofarme brandstof is voor alle dieselvoertuigen geschikt, zonder aanpassingen aan de motor. Net als de conventionele diesel is de Esso Diesel Blue EN590-genormeerd, de kwaliteit is altijd gegarandeerd. *HVO = Hydro Treated Vegetable Oil: brandstof gemaakt van reststoffen in een synthetisch proces.

Voordelen van Esso Diesel Blue

Doordat 30% van deze brandstof gemaakt wordt van niet-fossiele grondstoffen reduceert u met het gebruik hiervan 26,7% CO2. Tevens zorgt dit voor een forse verlaging van overige emissies, zoals: roet & fijnstof, stikstofoxide, koolmonoxide en koolwaterstoffen. Naast het grote milieuvoordeel is deze Esso Diesel Blue van een hoogwaardige kwaliteit. De Esso Diesel Blue heeft namelijk een hoog producteigen cetaangetal. Een hoger cetaangetal zorgt voor een snellere en efficiëntere verbranding en dit zorgt voor meer vermogen of voor brandstofbesparing. "Verklein je ecologische voetafdruk; kies Esso Diesel Blue voor minder CO2 uitstoot, met behoud van kwaliteit’’.

ISCC-EU gecertificeerd

Esso Diesel Blue is als product ISCC-EU gecertificeerd. ISCC-EU ziet erop toe dat de Europese richtlijnen, met betrekking tot duurzame brandstoffen, van de Renewable Energy Directive’s (RED), worden nageleefd:

Op sociaal gebied:

  • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen
  • Wetgeving tegen kinderarbeid

Op maatschappelijk gebied:

  • Geen “food for fuel” problematiek
  • Geen voedsel prijsopdrijvend effect

Op milieugebied:

  • Oerbossen en -wouden wijken niet voor productie bio-oliën
  • Natuurgebieden blijven intact en worden beschermd

Waar kun je Esso Diesel Blue tanken? 

 

Esso Diesel Blue is (vooralsnog) te verkrijgen in Amersfoort-Noord (Hoogland, Bunschoterstraat 40). Rosan Kreijne kan u hier alles over vertellen, voor ondernemers zijn er enkel voordelen!

Wat kost de Esso Diesel Blue? 

 

De Esso Diesel Blue is over het algemeen 8 cent per liter duurder dan de normale diesel. Daartegenover staat dat je met de Esso Diesel Blue minder diesel gaat verbruiken. Ook is het een kwalitatief beter product én is het aantoonbaar beter voor het milieu. Dus ja, per liter geeft u iets meer uit, u krijgt er echter veel voor terug!